Cầu Cao Lãnh

10/11/2015 09:12

Đây là cây cầu thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mekong.

Dự án này có vai trò và ý nghĩa quan trọng, cấp thiết, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và kết nối trục thứ 2 Bắc Nam là đường Hồ Chí Minh từ Pắc Bó (Cao Bằng) đến Mũi Cà Mau.